top of page

Johnsrud TAKST & BYGG er din takstmann

i Oslo og Akershus. 

EIERSKIFTERAPPORT

Eierskifterapporten er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge. Dette er rapporten enhver kjøper og selger bør kreve ved en bolighandel. Rapporten er enkel, men likevel en grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i å kontrollere bygningsdeler der det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger. I og med at det kun er fagfolk som kan utføre denne rapporten vil den mest sannsynlig fremstå som den grundigste rapporten i markedet. Rapportene leveres kun av takstmenn/mestere tilknyttet BMTF. 

 

Eierskifterapport for enebolig tar for seg:

 • ​Våtrom

 • Rom under terreng

 • Krypekjeller

 • Loft

 • Konstruksjon

 • Drenering

 • Tak

 

Eierskifterapport for leiligheter i borettslag og sameier tar for seg:

 • ​Våtrom

 • Kjøkken

 • Vinduer

 • Dører i yttervegg

 • Øvrige rom

TILSTANDSRAPPORT

I forbindelse med et boligsalg er det vanlig at megler ber om at det innhentes en tilstandsrapport av boligen. En tilstandsrapport utarbeides av en takstmann som foretar grundig undersøkelse av boligens tekniske tilstand. Tilstandsrapporten er i både kjøpers og selgers interesse, ettersom det bidrar til å hindre konflikter og tvister i etterkant av kjøpet. Rapporten fastsetter tilstandsgrader og resterende levetider, samtidig som anbefalte tiltak er beskrevet ved avdekkede avvik på din bolig. Det er ikke obligatorisk med en tilstandsrapport i forbindelse med salg av bolig. 

REKLAMASJON/SKADETAKST

Skadeskjønn sikrer et profesjonelt og grundig grunnlag for eventuelle erstatningssaker.Takstmannen er da en uavhengig tredjepart, slik at du får riktig oppgjør og reparasjon.

Priser for våre andre tjenester, samt timepris og tillegg finner du under priser .

VERDI OG LÅNETAKST

Når vi utfører verdi- og lånetakst anslår vi verdien av både bygningsmasse og tomt. Faktorer som bygningens generelle stand, eventuelle feil eller mangler, solforhold samt utsikt og beliggenhet spiller alle inn under vurderingen.

Vi anbefaler normalt verdi- og lånetakst når en bolig skal refinansieres eller ved oppgjør i forbindelse med arv eller skilsmisser. Verdi- og lånetakst kan også benyttes ved salg av bolig, men vi anbefaler da en grundigere rapport.

 

Rapportens innhold:

 • Beskrivelse av eiendommen

 • Generelle opplysninger

 • Reguleringsmessige forhold

 • Eierforhold

 • Tekniske beskrivelser og verdiberegninger

 • Beskrivelse av areal og romdisponering

 • Kommentarer til grunnboken

 • Markedsanalyse

 • Verdikonklusjon

 • Selgerens egenerklæring inngår også som en del av verdi- og lånetaksten.

UAVHENGIG KONTROLL

Johnsrud Takst & Bygg utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1.

En uavhengig kontroll skal i hovedsak påse at arbeidet med våtrom er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser samt at dette oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

 

Kravet om uavhengig kontroll kom i 1.1.2013. Det er tiltakshaver som har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.

 

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

 • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger

 • Lufttetthet i nye boliger

 

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet. Johnsrud Takst og Bygg benytter sjekklistesystemer fra Total Kontroll ved utførelse av selve kontrollen.

TAKST

bottom of page